Kategoria: Kobyłczanin 2018

Kobyłczanin 2018

SYZYFOWE PRACE

Co z tego, że miasto na tym osiedlu otworzy przedszkole, skoro miejsca w nim zostaną w dużej mierze skonsumowane przez nowych mieszkańców tego osiedla i za chwilę i tak będziemy potrzebowali następnych powierzchni. To tak zwane Syzyfowe prace. Na ostatniej sesji rady miejskiej dowiedzieliśmy się wielu ciekawostek o działalności spółki „Kobyłka-Dom”. Spółka działa w ramach […]

MAGIA CZY SIŁA PRASY?

Postanowiliśmy zająć się tematem budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z budową drogi przy ulicy Przyjacielskiej. Temat zrodził się podczas przeglądania dyskusji mieszkańców w internecie. Narzekali oni na opieszałość w przebiegu tej inwestycji oraz na związane z tym uciążliwości. Okazało się, że przetarg ogłoszono na dzień 16 maja 2017. Termin rozpoczęcia prac miał nastąpić 30 dni od […]

RADNY NA ZAGRODZIE RÓWNY WOJEWODZIE

W mojej ocenie kierownictwo rady jest przekonane, że tylko ono wie, że ma „patent” na władzę. W tym miejscu przypomina mi się fragment z „Przygód Pana Michała”: „Po to nas Bóg na zaszczyty wyniósł, abyśmy maluczkim mówili co czynić mają” Władza w naszym Kraju jest sprawowana poprzez przedstawicieli, zarówno na poziomie krajowym w Sejmie i […]

Czy Kobyłka ma strategię rozwoju?

…Warto się było przy okazji tworzenia strategii zastanowić, ilu mieszkańców może przyjąć nasze miasto by jego rozwój był zrównoważony? Ile samochodów są w stanie pomieścić kobyłkowskie ulice? Ile miejsc w szkołach będzie potrzebnych w r. 2030? Ilu lekarzy i jakich specjalności powinno się znaleźć w kobyłkowskiej przychodni za 15 lat? … Wchodząc na internetową stronę […]

WSPÓLNYM WYSIŁKIEM CAŁEGO KOLEKTYWU, BUDOWALIMY…

Dlaczego w Kobyłce nastąpiło „niedoszacowanie” na ponad 3.200.000, zł. w kosztorysie projektu? Dlaczego pozyskano za małe dofinansowanie? Mimo tych wszystkich pytań i wątpliwości związanych jak widać z niefachowym zarządzaniem miastem staramy się trzymać kciuki za powstanie tej inwestycji. Chociaż na pierwszy „rzut oka” widać, że wszędzie się buduje i pomimo problemów inwestycje są doprowadzone do […]

KOBYŁCZANIN Frontier Theme