Kategoria: Nr 1

Nr 1

SUKCES CZY PORAŻKA?

„…staliśmy nad przepaścią ale zrobiliśmy potężny krok naprzód.” Na wstępie chciałbym przypomnieć często używane słowo suweren. Suweren jest to podmiot sprawujący nadrzędną władzę zwierzchnią. Ustawa samorządowa mówi wprost „władza zwierzchnia w gminie należy do jej mieszkańców”. Ponieważ wszyscy nie mogą rządzić, to w tym celu wybiera się radnych rady miejskiej. Od początku samorządności, czyli ’89 […]

SYZYFOWE PRACE

Co z tego, że miasto na tym osiedlu otworzy przedszkole, skoro miejsca w nim zostaną w dużej mierze skonsumowane przez nowych mieszkańców tego osiedla i za chwilę i tak będziemy potrzebowali następnych powierzchni. To tak zwane Syzyfowe prace. Na ostatniej sesji rady miejskiej dowiedzieliśmy się wielu ciekawostek o działalności spółki „Kobyłka-Dom”. Spółka działa w ramach […]

MAGIA CZY SIŁA PRASY?

Postanowiliśmy zająć się tematem budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z budową drogi przy ulicy Przyjacielskiej. Temat zrodził się podczas przeglądania dyskusji mieszkańców w internecie. Narzekali oni na opieszałość w przebiegu tej inwestycji oraz na związane z tym uciążliwości. Okazało się, że przetarg ogłoszono na dzień 16 maja 2017. Termin rozpoczęcia prac miał nastąpić 30 dni od […]

RADNY NA ZAGRODZIE RÓWNY WOJEWODZIE

W mojej ocenie kierownictwo rady jest przekonane, że tylko ono wie, że ma „patent” na władzę. W tym miejscu przypomina mi się fragment z „Przygód Pana Michała”: „Po to nas Bóg na zaszczyty wyniósł, abyśmy maluczkim mówili co czynić mają” Władza w naszym Kraju jest sprawowana poprzez przedstawicieli, zarówno na poziomie krajowym w Sejmie i […]

Czy Kobyłka ma strategię rozwoju?

…Warto się było przy okazji tworzenia strategii zastanowić, ilu mieszkańców może przyjąć nasze miasto by jego rozwój był zrównoważony? Ile samochodów są w stanie pomieścić kobyłkowskie ulice? Ile miejsc w szkołach będzie potrzebnych w r. 2030? Ilu lekarzy i jakich specjalności powinno się znaleźć w kobyłkowskiej przychodni za 15 lat? … Wchodząc na internetową stronę […]

WSPÓLNYM WYSIŁKIEM CAŁEGO KOLEKTYWU, BUDOWALIMY…

Dlaczego w Kobyłce nastąpiło „niedoszacowanie” na ponad 3.200.000, zł. w kosztorysie projektu? Dlaczego pozyskano za małe dofinansowanie? Mimo tych wszystkich pytań i wątpliwości związanych jak widać z niefachowym zarządzaniem miastem staramy się trzymać kciuki za powstanie tej inwestycji. Chociaż na pierwszy „rzut oka” widać, że wszędzie się buduje i pomimo problemów inwestycje są doprowadzone do […]

KOBYŁCZANIN Frontier Theme