Kategoria: nr 1

Wywiad z Ryszardem Luchowskim

  Musimy zacząć podchodzić do życia perspektywicznie. Budowanie kilku alternatywnych ciągów komunikacyjnych pozwoli na rozładowanie ruchu w mieście.   Z Ryszardem Luchowskim wieloletnim radnym naszego miasta, który podczas kilku kadencji pełnił m.in. funkcję Przewodniczącego Komisji Inwestycyjnej oraz Komisji Rewizyjnej rozmawia Paweł Majkowski.     Czy pamięta Pan pierwsze koncepcje zmiany lokalizacji przejazdów kolejowych w Kobyłce? […]

SESJA BUDŻETOWA ODFAJKOWANA

12 grudnia odbyła się XXIX sesja Rady Miasta. Jednym z punktów poruszanych na sesji było głosowanie nad planowanym budżetem na rok 2017, więc można się było spodziewać przynajmniej dyskusji na sali. Ale nic bardziej mylnego. Była to jedna z najkrótszych sesji w ostatnim czasie (nie licząc tych nadzwyczajnych). I wyglądała tak, jakby część radnych czekała […]

TYLKO NIE O KULTURZE

-Nie ma mowy o pójściu na łatwiznę. Wyborcy wszystko dokładnie obserwują i rozliczają moją dzia-łalność. A potem przychodzi czas wyborów i niektórzy mogą się zdziwić. Dlatego mandat radnego po-wiatowego to przede wszystkim odpowiedzialność za społeczność Kobyłki i Zielonki, która mi zaufała. To działania na rzecz poprawy warunków życia i bezpieczeństwa. Chciałbym z tej właśnie działalności […]

STANISŁAW SZPOTAŃSKI – DUMA KOBYŁKI

Rada Miejska w Kobyłce ogłosiła rok 2016 rokiem Stanisława Szpotańskiego. Jednym z przedsięwzięć upamiętniających sylwetkę wybitnego obywatela Kobyłki był konkurs wiedzy o życiu i twórczości pisa-rza: „Stanisław Szpotański – duma Kobyłki”. Odbył się 7 grudnia o godzinie 16.00 w Miejskim Ośrodku Kultury. Jego pomysłodawcą była wiceprezes zarządu Towarzystwa Przyjaciół Miasta Kobyłka oraz radna miasta Pani […]

BARDZO SZYBKI ROK

Mijający rok kalendarzowy obfitował w wiele ciekawych i ważnych wydarzeń dla Kobyłki. Jednym z nich na pewno było otwarcie kompleksu sportowo – edukacyjnego w Zespole nr 3. Otwarcie nowej hali sportowej i sal szkolnych dla dzieci zbiega się z reformą oświaty. O tym wszystkim w rozmowie z dyrektorem Tomaszem Szturo.

Nawet za cenę wyciągania… NASZYCH PIENIĘDZY!

12 września podczas sesji Rady Miasta Kobyłka Przewodnicząca E. Jaźwińska wypowiedziała słowa, które sugerowały jakoby Radni Powiatowi wyciągali jakieś pieniądze z kobyłkowskiego budżetu. Dotarliśmy do odpowiedzi na interpelację w tej sprawie, którą podpisał nasz Starosta Kazimierz Rakowski.   A oto treść tej odpowiedzi: „W odpowiedzi na interpelację z dnia 25.10.2016 r. dotyczącą wypowiedzi przewodniczącej Rady […]

KOBYŁCZANIN Frontier Theme