OŚWIADCZENIE W SPRAWIE NIEUDZIELENIA ABSOLUTORIUM BURMISTRZOWI MIASTA KOBYŁKA p. ROBERTOWI ROGUSKIEMU

UDOSTĘPNIJ W:

Komitet Prawa i Sprawiedliwości w Kobyłce po przeanalizowaniu działalności burmistrza miasta Kobyłka Roberta Roguskiego w ostatnim roku, reprezentowany w Radzie Miejskiej przez radnych Pawła Potockiego i Jakuba Kowaleczkę, nie może poprzeć uchwały o udzieleniu absolutorium włodarzowi naszego miasta.

Negatywna ocena pracy burmistrza Roberta Roguskiego wynika z szczegółowej analizy podjętych decyzji (lub ich braku) pod względem gospodarności i efektywności działań.

Poniżej przedstawiamy kilka przykładów świadczących o słuszności podjętej decyzji o nie udzielaniu poparcia burmistrzowi Kobyłki.

  1. Sprawa bezkolizyjnych przejazdów przez tory kolejowe i dalsze manipulowanie informacją dotyczącą prawdziwych przyczyn nie powstania obiektów w pierwszym etapie a więc do 2017 r. Dalszy upór przy wyznaczeniu miejsc przejazdów bezkolizyjnych w nieistniejących ciągach komunikacyjnych i brak efektywnych rozwiązań problemów dla mieszkańców oprotestowujących inwestycję, co może doprowadzić do kolejnych niepokojów społecznych i dalszego podziału mieszkańców.
  2. Wstrzymywanie przez dziewięć miesięcy decyzji Wojewody Mazowieckiego dotyczącej powołania przedstawiciela Wojewody do Rady Społecznej przy Miejskim Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej. Wielokrotne próby wpływu na zmianę decyzji Wojewody i ewidentne przekraczanie swoich kompetencji. Iluzoryczne i powierzchowne wykorzystywanie Rady Społecznej do opiniowania kierunków rozwoju MSPZOZ w Kobyłce.
  3. Dalszy brak jasnych i formalnych decyzji w sprawie budowy nowej szkoły w Kobyłce.
  4. Niegospodarność i niewielka efektywność wydatkowania środków finansowych. Za usługę cateringową dla Urzędu Miasta w miesiącu styczniu 2016 r. zapłacono 22 700 zł (!). Ciekawe czy w menu były ośmiorniczki? Jednym z przykładów megalomanii burmistrza Roguskiego jest organizacja turnieju siatkarskiego w dniach 16-18.09.2016 r. w Kobyłce. Zaproszono najlepsze siatkarskie drużyny żeńskie i męskie na dwudniowy turniej do „mekki polskiej siatkówki” Kobyłki. Oczywiście należało pokryć koszty uczestnictwa drużyn. Dodatkowo z budżetu Kobyłki wydano: 6 600 zł na obsługę sędziowską, 2 500 zł za prowadzenie turnieju (dwa dni!), na oprawę nagłośnienia 1 500 zł, wypożyczenie elektronicznych band reklamowych 9 840 zł, za transmisję telewizyjną 30 750 zł, występ chearladerek 13 161 zł (!). To tylko niektóre wydatki za turniej siatkarski, który pierwszego dnia nie zgromadził nawet kompletu publiczności. Kolejnym przykładem nieudolności jest dzierżawa sztucznego lodowiska. Miasto ogłosiło przetarg bardzo późno – w grudniu 2016 r. ale nikt się nie zgłosił. Następnie aby ratować kompromitującą sytuację podpisano umowę na dzierżawę . . . sztucznego lodowiska ( w tak mroźną zimę) za .153 996 zł (sic!). Ale lodowisko wcześniej stało w Paryżu jak podkreślano w artykułach na stronie Urzędu Miasta.
  5. Polityka personalna, którą jasno obrazuje zatrudnienie byłego, jednego z asystentów premiera Piechocińskiego (PSL), pana Przemysława Cichockiego (rok urodzenia 1988), radnego miejskiego Legionowa. I tak pan Cichocki jest doradcą burmistrza Kobyłki i członkiem zarządu spółki „Kobyłka Dom”. Wszystkie powyższe przykłady bezpośrednio negatywnie wpływają na ocenę pracy burmistrza Kobyłki p. Roberta Roguskiego, który dysponuje 17-oma radnymi (KWW Roberta Roguskiego) z 21 w Radzie Miejskiej.

Z poważaniem za Zarząd Komitetu Prawa i Sprawiedliwości w Kobyłce

 

Przewodniczący zarządu

Piotr Szulc

Członek Zarządu

Izabela Dziewiątkowska

 

 

Updated: 4 października, 2017 — 2:47 pm

1 Comment

Add a Comment
  1. Artykuł w większości słuszny, chociaż niektórych wydatków czepia się nieco bez sensu (1500 za 2 dni nagłośnienia to nie jest specjalnie duża kasa)
    Samo zdanie “Ciekawe czy w menu były ośmiorniczki?” trochę kiepsko świadczy o autorze. Wiem (albo podejrzewam), co chciał tym zdaniem sprowokować, ale ciągłe czepianie się tych “mitycznych” ośmiorniczek jest raczej na rękę osobom zamieszanym dawniej w aferę podsłuchową – spowodowało, że przeciętny obywatel nie pamięta już o czym w zasadzie była cała ta afera, a zapamiętał tylko “nażarli się łośmiorniczek na mój koszt!!”, co jest w końcu przewinieniem o wiele mniejszej wagi. 😉 Ludzie, zluzujcie, politycy wchodzą w jakieś tajne układy, kupczą Waszym krajem, a Wy pamiętacie w tym wszystkim tylko o jakichś ośmiorniczkach za 60zł…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

KOBYŁCZANIN Frontier Theme