List otwarty!

UDOSTĘPNIJ W:

Towarzystwo Przyjaciół Miasta Kobyłka KRS 0000210451

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Miasta Kobyłka (TPMK) czuje się w obowiązku udzielenia wyjaśnień i ustosunkowania się do wypowiedzi p. Ewy Jaźwińskiej Przewodniczącej Rady Miasta, Kariny Jaźwińskiej Wiceburmistrz Miasta oraz Anny Bielińskiej-Sobolewskiej pełniącej obowiązki Kierownika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych z dnia 26 czerwca 2017 r. podczas XXXVII sesji Rady Miasta Kobyłka, publikowanych w nr 28/2017 Tygodnika Wieści Podwarszawskie.

 

Wyrażamy głęboki żal i zaniepokojenie formą oraz treścią wypowiedzi osób piastujących tak ważne funkcje w gminie. Insynuacje, a nawet kłamstwa nie przystoją przewodniczącemu rady oraz osobom pełniącym obowiązki kierownicze w urzędzie i są dla nas krzywdzące.

Towarzystwo Przyjaciół Miasta Kobyłka jest organizacją społeczną w pełni demokratyczną, mającą jednakże zasady działania wypracowane przez dziesięciolecia istnienia. Czujemy się w obowiązku ustosunkowania się do przeinaczeń wypowiedzianych przez ww. osoby.

Insynuowanie, że zarząd TPMK został zmieniony w wyniku jakiegoś „zamachu” jest poniżej wszelkiej krytyki.

Wypowiedzi p. Ewy Jaźwińskiej nie są zgodne z faktami, ponieważ nie jest prawdą jakoby p. Maria Balicka była kiedykolwiek prezesem TPMK. Nie jest prawdą jakoby honorowi obywatele miasta nie byli już członkami TPMK. Nie jest prawdą jakoby wyłącznie urząd finansował książki wydawane przez TPMK. Nie jest prawdą, że obecnie TPMK otrzymało dofinansowanie na wydanie książki. Niezgodna z prawdą jest wypowiedź p. Anny Bielińskiej-Sobolewskiej, iż każda prawidłowo złożona oferta otrzymuje dofinasowanie. 20 września 2016 r. TPMK zostało pisemnie poinformowane przez p. Bielińską-Sobolewską, iż nie otrzyma pieniędzy, bo urząd już ich nie ma. Na marginesie pragniemy zaznaczyć, iż posiadamy dokumenty dotyczące innych organizacji społecznych, którym odmówiono dofinansowania, co potwierdza kłamstwa wypowiedziane w sprawie dofinansowania każdej prawidłowo złożonej oferty. Szczególnie godna ubolewania i nieprawdziwa jest wypowiedź p. Bielińskiej-Sobolewskiej o błędach księgowych w złożonej ofercie. Zwracamy uwagę, iż po raz pierwszy w historii TPMK księgowość jest prowadzona przez osobę z ustawowymi uprawnieniami.     Nieprawdą jest jakoby TPMK zostało zaproszone do współorganizowania obchodów Insurekcji Kościuszkowskiej w 2016 r., a taką właśnie informację przedstawiła p. Karina Jaźwińska. Imienne zaproszenie na uroczystość otrzymał wyłącznie Prezes TPMK. W tym miejscu chcemy przypomnieć, iż przez 21 lat (od roku 1994) Towarzystwo Przyjaciół Miasta Kobyłka było organizatorem lub współorganizatorem obchodów kobyłkowskich wydarzeń 1794 r. Towarzystwo było inicjatorem umieszczenia tablicy pamiątkowej na cmentarzu, również rozmowy z Ambasadorem Litwy były zainicjowane przez TPMK w roku 2014. Pominięcie Towarzystwa Przyjaciół Miasta Kobyłka w organizacji obchodów w 2016 r. jest szczególnie krzywdzące z racji sfinalizowania umieszczenia tablicy w języku litewskim przekazanej przez Ambasadora Litwy wg ustaleń z TPMK.

Odnosimy wrażenie chęci zmarginalizowania Towarzystwa Przyjaciół Miasta Kobyłka w życiu społeczno-kulturalnym miasta. Przypominamy, iż TPMK jest spadkobiercą i kontynuatorem najstarszej organizacji społecznej Kobyłki. Tylko dzięki ówczesnym członkom Towarzystwa w Kobyłce powstała jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, stacja PKP, a co najważniejsze, to fakt utworzenia gminy Kobyłka z inicjatywy członków Towarzystwa.

Zarząd

Towarzystwa Przyjaciół Miasta Kobyłka:

 

Prezes TPMK Andrzej Zbyszyński

Wiceprezes Beata Dąbrowska

Wiceprezes Paweł Majkowski

Sekretarz Bartłomiej Jabłoński

Skarbnik Paweł Zaniewski

Członek zarządu Leszek Ziółkowski

 

 

Updated: 4 października, 2017 — 1:54 pm

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

KOBYŁCZANIN Frontier Theme