CZYSTOŚĆ ZIMOWA NA ULICACH KOBYŁKI

UDOSTĘPNIJ W:

6 grudnia bieżącego roku została podpisana umowa o odśnieżanie dróg kobyłkowskich z firmą CZYSTOŚĆ Spółka Jawna z Wołomina. Firma ta świadczy usługi dla miasta już od 10 lat, z dwuletnią przerwą w ostatnich latach. Warto dodać, że oferta ta była jedyną w ogłoszonym przetargu.

Temat odśnieżania ulic powraca co roku jak bumerang. W tym roku, z niewiadomych bliżej powodów przetarg został ogłoszony dopiero w listopadzie. Urzędnicy z miejskiego magistratu przyznają, że faktycznie to dość późno, ale Kobyłka i tak była zabezpieczona na wypadek gwałtownych opadów śniegu w listopadzie umową z poprzednią firmą. Nikt jednak nie potrafił odpowiedzieć dlaczego tak się stało.

Zamówienie obejmuje prace związane z zimowym utrzymaniem ulic gminnych (poza drogami wojewódzkimi i powiatowymi) w Kobyłce poprzez odśnieżanie oraz usuwanie zimowej gołoledzi i śliskości ulic. O drogi gruntowe trzeba będzie zadbać we własnym zakresie, chociaż zamawiający postanowił ulżyć trochę użytkownikom dróg gruntowych i zapisał, że drogi podlegają zimowemu utrzymaniu tylko w wyjątkowych sytuacjach (np. przy dużych opadach śniegu) po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym takiej sytuacji.

Na wykonanie przedmiotu zamówienia składa się: odśnieżanie (płużenie) ulic, posypywanie ulic 25% mieszanką solno – piaskową, odśnieżanie (płużenie) ulic z jednoczesnym posypywaniem ulic wyżej wymienioną mieszanką, dostawa mieszanki oraz praca równiarki.

Ulice Kobyłki będą posypywane 25% mieszanką soli i piasku w stosunku 25% soli do 75%piasku. To dosyć silna (i jednocześnie skuteczna) mieszanka, ale niestety może wyrządzić szkody dla samochodów. Pamiętajmy więc o ich zimowym zabezpieczeniu.

Podczas bardzo obfitych opadów śniegu w Kobyłce powołana będzie służba dyżurna. W zależności od sytuacji na drogach dyżury będą prowadzone w systemie zmianowym. Gotowość do odśnieżania, czyli tzw. czas operacyjny utrzymywany będzie między 4:00 a 19:00, a w przypadku bardzo obfitych opadów czas będzie dostosowany do panujących warunków atmosferycznych i sytuacji panującej na drogach. Warto tu dodać, iż wykonawca umowy będzie miał 3 godziny na odśnieżenie wskazanej ulicy.

Przypominamy: w Kobyłce jest ok 110 km dróg. Dzielimy je na drogi wojewódzkie, powiatowe, gminne w trzech standardach: drogi główne(IV), drogi pozostałe o nawierzchni asfaltowej (V) oraz drogi pozostałe, najczęściej wewnętrzne lub gruntowe (VI).

Na terenie Kobyłki jest tylko jedna woje-wódzka ulica: Nadarzyńska o długości 3,4 km. Do dróg powiatowych na terenie miasta Kobyłka zaliczają się: ul. Ks. Marcina Załuskiego, ul. Ks. Antoniego Zagańczyka, ul. Marecka, ul. Szeroka, ul. Dworkowa, ul. Krechowiecka, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Bolesława Chrobrego, ul. Ks. Józefa Poniatowskiego, ul. Napoleona, ul. Wołomińska, ul. Ręczajska o łącznej długości 14km.

W standardzie „IV”(oznaczone na mapie kolorem różowym) na terenie miasta Kobyłka utrzymywane są drogi główne, do których zaliczamy m.in.: ul. Gen. Franciszka Żymirskiego, Ks. Franciszka Marmo, Brzozowa, Al. Jana Pawła II, Jezuicka, Paschalisa, Gen. Tadeusza Kościuszki, Serwitucka, Nadarzyn, Bohaterów Ossowa, Królewska, Gabriela Narutowicza, Elizy Orzeszkowej, 3-go Maja, Henryka Sienkiewicza, Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, Radzymińska, Kościelna, Ks. Kazimierza Pieniążka, 11-go Listopada, Warszawska, Przyjacielska o łącznej długości 33 km.

W standardzie „V” (oznaczone na mapie kolorem zielonym) na terenie miasta Kobyłka

utrzymywane są pozostałe drogi o nawierzchni bitumicznej i betonowej o łącznej długości 24 km.

W standardzie „VI” utrzymywa-ne są drogi gruntowe o łącznej długości 54 km. Właściciele nieru-chomości powin-ni zapewnić utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w Miastach (Dz. U. z 2016 r. 250 j. t.)

Podajemy ważne zimowe telefony:

Zarząd Dróg Wojewódzkich: 22 776 23 33, 22 776 28 67;

Starostwo Powiatu Wołomińskiego, Wydział Inwestycji i Drogownictwa: 22 776 19 40;

Miasto Kobyłka, Wydział Infrastruktury: 22 786 45 13, 22 786 45 22.

Przygotował: KRIS

 

Updated: 21 marca, 2017 — 11:02 am

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

KOBYŁCZANIN Frontier Theme