JESTEŚMY STĄD, ROBIMY SWOJE…

UDOSTĘPNIJ W:

Kobyłkowskie Koło dało się już poznać  poprzez rozmaite działania i nic w tym dziwnego, bowiem skupia prawdziwych społeczników, animatorów i fachowców w najróżniejszych dziedzinach, którzy swoją wiedzę, energię  i pomysły pragną wykorzystać w działaniach na rzecz naszej małej ojczyzny.

 

Z pewnością uważnym mieszkańcom  Kobyłki  nie uszedł uwagi pewien fakt, a mianowicie to, że ostatnio w naszym mieście jakby częściej słychać o działalności Kobyłkowskiego Koła Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej. Czym jest owa Mazowiecka Wspólnota Samorządowa? Niektórzy uważają, (a są też tacy), że to coś w rodzaju partii politycznej.

Otóż nie. Mazowiecka Wspólnota Samorządowa to stowarzyszenie posiadające osobowość prawną potwierdzoną wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, a głównym zadaniem, które przed sobą stawia, to działanie na rzecz rozwoju samorządności i zasad demokracji w życiu społecznym oraz prowadzenie działalności na rzecz edukacji patriotycznej i obywatelskiej. A konkretnie? Dla Wspólnoty Samorządowej szczególnie istotne są zagadnienia uproszczenia procedur w zakresie planowania przestrzennego i prawa budowlanego, postępowań administracyjnych, ochrony zdrowia, wspierania rodziny, ochrony środowiska, zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego najbardziej potrzebującym . Planuje wspierać wszelkie inicjatywy zmierzające do prawidłowego wykorzystania środków unijnych w inwestycjach strukturalnych , drogowych , w ochronie środowiska i w budowie społeczeństwa informacyjnego.

Dodać należy, że Wspólnota mocno popiera inicjatywy na rzecz wprowadzenia do ordynacji wyborczej powszechnych wyborów radnych w okręgach jednomandatowych, odbywanych w jednej turze, bez progów wyborczych i bez przywilejów dla ogólnopolskich komitetów wyborczych.

Kobyłkowskie Koło dało się już poznać  kobyłczanom poprzez rozmaite działania i nic w tym dziwnego, bowiem skupia prawdziwych społeczników, animatorów i fachowców w najróżniejszych dziedzinach, którzy swoją wiedzę, energię  i pomysły pragną wykorzystać w działaniach na rzecz naszej małej ojczyzny. Są wśród nas m.in. samorządowcy, przedsiębiorcy, ekonomiści, urbaniści, pedagodzy, lekarze, bankowcy, artyści, animatorzy kultury itd. Niektórzy z nas są kobyłczanami od pokoleń, inni niedawno się tu sprowadzili, ale cel mamy wspólny: chcemy, by nasze miasto piękniało, tętniło życiem kulturalnym i społecznym, by się rozwijało pod każdym względem, by mieszkańcy mieli poczucie wspólnoty i bezpieczeństwa, by  czuli, że  to właśnie Kobyłka jest ich  miejscem na ziemi, by wiedzieli, że mają wpływ na to, co dzieje się w ich mieście i  chcieli wprowadzać korzystne zmiany. Popieramy przedsiębiorczość  i aktywność.  Integrację społeczeństwa uważamy za sprawę niezwykle istotną. Chcemy współpracować ze stowarzyszeniami, lokalnymi  organizacjami, promować i wspierać ludzi, którzy chcą coś ciekawego i dobrego robić.

Podejmowane przez nas w 2013r. inicjatywy i działania miały znaczenie  lokalne, społeczne, patriotyczne, kulturalne i edukacyjne.

Wyraziliśmy dobitnie swoje stanowisko w sprawie dotyczącej planowanej budowy obiektów usługowo – handlowych przy ul. Załuskiego  oraz w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Placu 15 sierpnia. Zainteresowaliśmy kierownictwo przychodni przy ul. Żymirskiego sprawą poprawy warunków pacjentów. Uczestniczyliśmy w spotkaniu  mieszkańców Kobyłki  z przedstawicielami PKP TLK w sprawie budowy bezkolizyjnego przejazdu kolejowego. Wystąpiliśmy do Rady Miasta o nadanie im. mjr Jana Czeredysa nowo powstałej ulicy w Kobyłce. Organizowaliśmy i wspomagaliśmy wiele godnych zapamiętania uroczystości i imprez sportowych, edukacyjnych, kulturalnych i patriotycznych. 

Warto wspomnieć o wspaniałym Pikniku Rycerskim, który organizowaliśmy wspólnie ze stajnią Galop p. Andrzeja Michalika,
a który zgromadził  w przededniu wakacji ogromną ilość mieszkańców oferując
niezwykłe widowisko i moc atrakcji dla najmłodszych. Z kolei rok szkolny rozpoczęliśmy edukacyjnie, wspierając Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „Sarmatia” w organizacji dwudniowego pikniku „Spotkanie z historią”.

Braliśmy udział w „Dniach Powiatu Wołomińskiego” na Pikniku Rodzinnym, gdzie prowadziliśmy zabawy i zajęcia plastyczne dla dzieci promując artystycznie nasze miasto.

Pomysłów na idealne miejsce do życia dostarczyli nam najmłodsi mieszkańcy Kobyłki biorąc udział w zorganizowanym przez nas konkursie plastycznym „Kobyłka Naszych Marzeń”. Musimy przyznać, że my mamy podobne i równie fantastyczne, co nie znaczy, że nierealne wizje miasta i nawet wiemy, jak wiele z nich zrealizować.

Wręczaliśmy nagrody dla zwycięzców dziecięcego biegu  podczas uroczystości rocznicowych w Ossowie oraz medale w Mistrzostwach Mazowsza ALMMA  w OSiR w Wołominie wspierając działającą prężnie w Kobyłce znaną trenerkę sztuk walk  sensei Renatę Naczaj.

Zorganizowaliśmy niezapomniane Mikołajki  dla podopiecznych świetlicy środowiskowej prowadzonej przez stowarzyszenie Qźnia, a także ufundowaliśmy świąteczny poczęstunek dla najstarszych mieszkańców naszego miasta na spotkaniu wigilijnym w „Klubie 60+” prowadzonym przez Stowarzyszenie „Nie Daj się Nudzie”. 

Jednym z naszych celów jest krzewienie ducha patriotyzmu, dlatego też nie zapominamy o ważnych ludziach i rocznicach. Braliśmy udział w obchodach upamiętniających uchwalenie Konstytucji 3 Maja, uczestniczyliśmy w uroczystym odsłonięciu tablicy pamiątkowej ku czci mjr Jana Czeredysa, nasza delegacja złożyła kwiaty na cmentarzu w Kobyłce w rocznicę  Powstania Kościuszkowskiego oraz  w  Święto Niepodległości. Niezwykle pięknym patriotycznym akcentem był zorganizowany przez nas w Bazylice Św. Trójcy koncert pieśni patriotycznej pt. „Marzenie o Niepodległej”.

To oczywiście tylko niektóre z naszych działań, te bardziej widoczne na forum miasta, które pozwoliły nam dać się poznać mieszkańcom Kobyłki, a oprócz tego uświadomić  sobie i innym, że  można podejmować  wiele ciekawych inicjatyw bez angażowania środków publicznych. Staramy się ponadto uczestniczyć w sesjach rady miejskiej, rozmawiamy z mieszkańcami , wiele spraw dzięki naszej zdecydowanej interwencji udało się zmienić lub załatwić dla dobra miasta
i jego mieszkańców.

Nie boimy się pracy i wyzwań.

Nasza ideą jest bowiem służyć  ludziom,
a nie układom.

 

Kobyłkowskie Koło Mazowieckiej                     
Wspólnoty Samorządowej

 {jcomments on}

Updated: 19 lutego, 2014 — 3:40 pm

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

KOBYŁCZANIN Frontier Theme