TUNEL W WODZIE?

UDOSTĘPNIJ W:

W ostatnim czasie duże emocje wywołuje w Kobyłce kwestia planowanej budowy tunelu pod torami kolejowymi na przedłużeniu ulicy Orszagha. Projekt, który jest obecnie proponowany do realizacji, budzi zastrzeżenia u sporej grupy mieszkańców Kobyłki. Nie znajdując zrozumienia u pana burmistrza Roberta Roguskiego, Kobyłczanie zwrócili się o pomoc do Komitetu Prawa i Sprawiedliwości w Kobyłce.

 

 

Spotkanie z mieszkańcami

 

Czternastego czerwca 2013 r. w Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce odbyło się spotkanie z mieszkańcami, w którym uczestniczyli przedstawiciele kobyłkowskiego PiS z Przewodniczącym Zarządu koła Prawa i Sprawiedliwości w Kobyłce Piotrem Szulcem na czele. Rozmowa dotyczyła budowy tunelu pod torami kolejowymi na przedłużeniu ulicy Orszagha.

 

Główną kwestią, na jaką zwracali uwagę prowadzący spotkanie, była sytuacja lokalnej społeczności wynikająca z planowanej inwestycji. Wspólnie wskazano szereg niedoskonałości i niedociągnięć zawartych w projekcie. Podkreślono fakt, że powyższy projekt komunikacyjny powstał trzydzieści lat temu. Dlatego w obliczu gwałtownego postępu motoryzacji w tym czasie, forsowanie przestarzałego rozwiązania wydaje się być nierozsądne. Ponadto przez kilkadziesiąt lat urbanistycznego rozwoju tej części miasta, w znacznym stopniu zmieniło się rozmieszczenie zabudowy.

W trakcie dyskusji mieszkańcy przedstawili swoje zdanie na temat poczynań kobyłkowskiego ratusza w tym zakresie. Wskazali na mało czytelny sposób informowania o szczegółach inwestycji. Ponadto mieszkańcy ulicy Orszagha będą musieli oddać część swoich i tak niewielkich działek pod planowaną inwestycję.

 Z przebiegu spotkania można było wywnioskować, że w tym wypadku konsultacje społeczne zostały przeprowadzone co najmniej o rok za późno i nie spełniły pokładanych w nich oczekiwań.

Kobyłczanie zwrócili również uwagę na inne problemy pogarszające jakość życia. Wspomniano o niesprawnej kanalizacji, w wyniku czego dochodzi do wylewania nieczystości na prywatne posesje. Występujące w ostatnim czasie obfite opady deszczu unaoczniły problemy związane z odwodnieniem niektórych części naszego miasta. Niekonserwowana infrastruktura melioracyjna nie radzi sobie z intensywnymi deszczami, wynikiem czego dochodzi do podtopień.

 

List otwarty

Wyżej opisane konsultacje doprowadziły do powstania wspólnej inicjatywy. Przedstawiciele lokalnej społeczności, razem z prawnikami działającymi w kobyłkowskiej strukturze PIS – Jakubem Kowaleczko i Arturem Ciszkowskim – sporządzili list otwarty do burmistrza Roberta Roguskiego i Rady Miasta Kobyłka. W liście podpisanym przez blisko sto osób, wskazano trzy rozwiązania, jakie powinny się znaleźć w poprawionym projekcie budowy tunelu.

Po pierwsze, niezbędna jest budowa kładki dla pieszych u zbiegu ul. Granicznej i Słowackiego nad tunelem. Jest to zwłaszcza istotne dla mieszkańców Antolka i Źródnika, którzy chcieliby dotrzeć do stacji kolejowej, lub dalej do centrum miasta. Brak powyższego rozwiązania komunikacyjnego, spowoduje znaczne wydłużenie drogi dla osób poruszających się pieszo, na rowerze, na wózkach inwalidzkich. Dla mieszkańców, którzy maja problemy z poruszaniem się (osoby starsze, niepełnosprawne), z pewnością będzie to duże obciążenie. Poza tym alternatywna droga przebiega przy murze cmentarza, gdzie dochodzi do kradzieży i napadów. Jest to szczególnie niebezpieczne dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych.

Po drugie, należy zapewnić połączenie ulic Słowackiego i Granicznej. W obecnym projekcie budowy tunelu zapomniano o tym rozwiązaniu. Przecięcie jednego z ciągów komunikacyjnych doprowadzi do wzrostu natężenia ruchu w innych częściach miasta, a w konsekwencji do powstania korków.

Po trzecie, projekt przewiduje powstanie tunelu na obszarze podmokłym. Brak właściwego uregulowania stosunków wodnych doprowadzi do zalewania okolicznych nieruchomości. Jak już wcześniej wspomniano, zalania są poważnym problemem w wielu rejonach naszego miasta.     Zagrożona degradacją będzie również sama konstrukcja tunelu pod torami. Dlatego odpowiednia infrastruktura odwodnieniowa jest absolutnym priorytetem.

„To nieprzemyślana i nieprzygotowana inwestycja, która zamiast usprawnić komunikację w naszym mieście, zdecydowanie ją pogorszy. Urząd miasta Kobyłka pod rządami burmistrza Roguskiego wyraził zgodę na utworzenie bezkolizyjnych przejazdów przez tory kolejowe w nieistniejących ciągach komunikacyjnych. Obecne drogi powiatowe – Ręczajska i Napoleona staną się drogami zamkniętymi. Czy nie było lepszych rozwiązań? Dlaczego nie będzie przejazdu w ciągu ulicy Napoleona? Kto zdecydował o tych dwóch lokalizacjach? Dlaczego dopiero teraz przeprowadza się konsultacje społeczne w tej sprawie?” – pyta przewodniczący PiS Kobyłka Piotr Szulc.

Reasumując, pytań dotyczących obu planowanych inwestycji jest więcej. Mam nadzieję, że proponowane powyżej rozwiązania zostaną uwzględnione w projekcie.

Zdziwieni budzi fakt, że to mieszkańcy naszego miasta przygotowują rozwiązania dotyczące planowanej inwestycji a nie pracownicy urzędu miejskiego. Gdzie byli radni wybrani z okręgu Antolka i Źródnika?

 

Opracował: Paweł Choim

 {jcomments on}

Updated: 21 grudnia, 2013 — 11:19 pm

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

KOBYŁCZANIN Frontier Theme