Spirala długu kręci się

UDOSTĘPNIJ W:

1 048 000,00 zł–to niebagatelna kwota zaplanowana przez Kobyłkę na obsługę długu

gminnego tylko na 2013r.

34 035 328,48–to całkowity dług Gminy Kobyłka wg. stanu na dz. 31.12.2012r.

 

 

 

Niepokojący jest fakt rosnących z roku na rok obciążeń finansowych mieszkańców i  lokalnych przedsiębiorców z terenu miasta  Kobyłka. Od 1 stycznia br. znacznie podniesiono podatki od nieruchomości i opłaty lokalne. W sytuacji, gdy podatnicy spłacają zobowiązania wynikające z budowy kanalizacji, a także dodatkowo olbrzymie koszty obsługi kredytów pobranych przez gminę w bankach komercyjnych, od 1.07.2013r. doszły jeszcze dodatkowe obciążenia w postaci bardzo wysokich opłat (najwyższych w powiecie wołomińskim) za wywóz odpadów komunalnych.

 

Nie wdając się w opisy poszczególnych  sytuacji wystarczy przeanalizować Uchwałę Rady Miejskiej w Kobyłce Nr XXXII/324/13 z dnia 03.07.2013r., aby zorientować się, jaką perspektywę mają mieszkańcy na przyszłość. Nie jest to (niestety) prognoza optymistyczna.

Analizując budżet miasta na rok 2013, musimy być  bardziej ostrożniejsi od Burmistrza i jego ekipy. Wydatki na obsługę długu publicznego i bieżącego funkcjonowania gminy są napięte, a dochody gminy coraz mniej pewne. Na początku lipca bieżącego roku  Rada Miejska w Kobyłce po raz kolejny zmieniła swoją uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2013-2024.

Analizując zapisy zawarte w Prognozie zauważamy, że włodarze miejscy na rok 2013 zaplanowali:

DOCHODY OGÓŁEM w kwocie  64 884 374,63 zł (wykonanie dochodów za rok 2012 wynosiło 50 372 778,61 zł). Co    zauważamy? Planowane zwiększenie dochodów w br. aż o prawie 14 500 000,00 zł w stosunku do wykonanych z roku poprzedniego.

WYDATKI OGÓŁEM w kwocie  63 008 466,84 zł ( wykonanie wydatków za rok 2012 wynosiło 48 168 545,19 zł). Co zauważamy? Planowane zwiększenie wydatków w br. aż o prawie 15 000 000,00 zł w stosunku do wykonanych z roku poprzedniego.

DŁUG GMINY zaplanowano na br. w  kwocie 30 613 087,00 zł (wg. stanu na dzień 31.12.2012r. całkowite zadłużenie Kobyłki  wynosiło 34 035 328,48 zł) i stanowiło 67,57% zadłużenia do dochodów ogółem, bez wyłączeń. Należy zaznaczyć, że Kobyłka jest miastem najbardziej zadłużonym w powiecie wołomińskim, ale również jednym z najbardziej zadłużonych na Mazowszu.  Zaciągnięte kredyty będziemy spłacać jeszcze przez kolejne co najmniej 10 lat. Chociaż spłata kredytów w ciągu 10 lat wydaje się być optymistyczną prognozą obecnych władz. Dlaczego? A chociażby dlatego, że  Gmina wykonała plan rozchodów za 2012r. tylko w 43,74%. Spłatę kredytów i pożyczek w 2012r. zaplanowano w wysokości 7 966 876,00 zł, a spłacono jedynie w kwocie 3 484 600,00 zł. Patrząc realnie na sytuację w gminie wydaje się, iż  spłata długu może potrwać nawet i 15-20 lat, jeśli nie zmieni się szarmancka polityka finansowa  naszych władz.

WYDATKI NA OBSŁUGĘ GMINNEGO DŁUGU w 2013r. stanowią niebagatelną kwotę aż 1 048 000,00 zł i obejmują w szczególności wydatki związane ze spłatą rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Trzeba nadmienić, że wcześniej w roku  2010 wydatki na obsługę długu wynosiły  1 279 159,62 zł, w 2011r.-775 156,43 zł,  natomiast w 2012r. – 857 245,06 zł. Ale to nie koniec. Nasi rajcowie zaplanowali wydatki związane z samą obsługą długu do co  najmniej 2025r.

Cóż nam pozostaje w tej sytuacji? Gorzka refleksja. Minął kolejny rok…, kolejny miesiąc… kolejny dzień. Może uda się wziąć kolejny kredyt, sprzedać jakąś nieruchomość  i starczy na kolejny miesiąc… kolejny kwartał… rok… i zatrudnienie kolejnych  „niezbędnych fachowców”?  

 

RED

 

 {jcomments on}

 

Updated: 1 października, 2013 — 10:53 am

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

KOBYŁCZANIN Frontier Theme