(NIE)JASNA INWESTYCJA – WOJEWODA MÓWI „NIE”

UDOSTĘPNIJ W:

9 września bieżącego roku Wojewoda Mazowiecki uchylił decyzję starosty powiatowego, dotyczącą inwestycji firmy ARS Deweloper, o której pisaliśmy w trzech artykułach. Jest to duży sukces Kobyłczanina, ale również stowarzyszenia Nasza Kobyłka, które do końca walczyło o prawa mieszkańców, zamieszkałych przy terenie lokalizacji inwestycji.

 

Przypomnijmy: 4 października 2012 roku do starostwa wpłynął wniosek inwestora o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę planowanej inwestycji wraz z oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz projektem budowlanym. Przedmiotem projektu były hale handlowo – usługowe, nazwane A, B, C jako pierwszy etap inwestycji, oraz hala D jako etap drugi. Starosta wydał decyzję pozytywną.

 

Mieszkańcy postanowili powołać stowarzyszenie, które miało na celu doprowadzić do uchylenia niekorzystnej w ich opinii decyzji. O rozmowach z urzędnikami, wymianach pism i treści niektórych rozmów pisaliśmy w poprzednich numerach.

 

Wojewoda Mazowiecki w uzasadnieniu decyzji przytoczył szereg błędów i zaniechań, ale przede wszystkim położył nacisk na sztuczny podział inwestycji. Stwierdził, że taki podział ma na celu ominięcie przepisów prawa, zaniżając sztucznie powierzchnię planowanych hal usługowych. Drugim ważnym powodem było nieuwzględnienie stron postępowania, bezpośrednio sąsiadujących z terenem planowanej inwestycji. Została m.in. wykluczona Edyta Walczuk, jedna z założycieli  stowarzyszenia Nasza Kobyłka, a także członek zarządu Kobyłkowskiego Koła Wspólnoty Samorządowej.

 

W decyzji Wojewody znalazły się również uwagi do niezgodności w planie zagospodarowania przestrzennego Kobyłki w kontekście udzielonej zgody, zastrzeżenie w stosunku do gospodarki wodnej na terenie planowanej inwestycji i wiele innych.

 

Sprawa została skierowana do ponownego rozpatrzenia przez Starostwo Powiatowe.

 

 

 

Jakub Rydlewski

 {jcomments on}

 

 

Updated: 1 października, 2013 — 11:02 am

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

KOBYŁCZANIN Frontier Theme