Remont ulic Załuskiego – Zagańczyka – Marecka – Szeroka.

UDOSTĘPNIJ W:

Jak powiedział starosta wołomiński Piotr Uściński: „Dobre działania będzie widać. Pozytywnie odczuje je wielu mieszkańców naszego powiatu”. Wśród wielu projektów zawartych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym, znalazła się również przebudowa ciągu ulic Załuskiego – Zagańczyka – Marecka – Szeroka w Kobyłce. Należy podkreślić fakt, że jest to jedna z najważniejszych arterii komunikacyjnych naszego miasta.

 

Temat rozbudowy i modernizacji sieci dróg zawsze budził żywe zainteresowanie społeczności lokalnej Kobyłki.

 Jest zrozumiałe, że mieszkańcy spodziewają się od władzy samorządowej sprawnej i aktywnej działalności w tym zakresie.

  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, Rada Powiatu Wołomińskiego  przeznaczyła znaczne środki finansowe na modernizację dróg. W roku obecnym wszedł w życie Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2013-2017. Jego istotnymi elementami są inwestycje Starostwa  Powiatowego w Wołominie, związane z infrastrukturą drogową. Jak powiedział starosta wołomiński Piotr Uściński: „ Dobre działania będzie widać. Pozytywnie odczuje je wielu mieszkańców naszego powiatu.”.

Wśród wielu projektów zawartych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym, znalazła się również przebudowa ciągu ulic Załuskiego – Zagańczyka – Marecka – Szeroka w Kobyłce. Należy podkreślić fakt, że jest to jedna z najważniejszych arterii komunikacyjnych naszego miasta.

Dlatego zastanawia brak zdecydowania kobyłkowskiego ratusza w kwestii dofinansowania powyższej inwestycji. Mała aktywność magistratu a także związane z tym problemy zgłaszane przez mieszkańców Kobyłki, wywołały reakcję ze strony Komitetu Prawa i Sprawiedliwości w Kobyłce. 24 maja 2013 r. odbyło się spotkanie w sprawie przyspieszenia remontu w/w dróg, w którym uczestniczyli: starosta Piotr Uściński, w imieniu burmistrza Kobyłki zastępca Piotr Grubek,

przedstawiciele zarządu kobyłkowskiego PiS -Piotr Szulc, Izabella Dziewiątkowska oraz radca prawny Artur Ciszkowski.

Rozmowy przyniosły pozytywny skutek. 26 czerwca 2013 r. Rada Miejska w Kobyłce przyjęła projekt uchwały NR XXX/313/13, w której zarezerwowano środki na dofinansowanie modernizacji ciągu ulic Załuskiego-Zagańczyka-Marecka–Szeroka. Ostatecznie Powiat Wołomiński przeznaczył na inwestycję 1 700 000 zł, natomiast dotacja celowa ze strony Gminy Kobyłka wyniosła 400.000 zł.

„Mimo pozytywnego zakończenia sprawy, należy poruszyć kwestie związane z procesem i szybkością podejmowania decyzji przez organy Gminy Kobyłka. Zdziwienie budzi fakt, że tak ważna dla mieszkańców Kobyłki inwestycja nie jest traktowana priorytetowo. Niewątpliwie interwencja Komitetu Prawa i Sprawiedliwości w Kobyłce przyśpieszyła podjęcie decyzji w tej sprawie chociaż problem był sygnalizowany wiele razy przez Radnych powiatowych PiS i Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej” – mówi przewodniczący Komitetu PiS Kobyłka Piotr Szulc.

 Ponadto trzeba mieć świadomość, że inwestycje drogowe powinno się zaczynać jak najwcześniej, aby zdążyć przed zimą. Opóźnienie prac remontowych o kilka miesięcy na pewno spowoduje większe utrudnienia dla mieszkańców Kobyłki, ale także powiatu związane ze zmienną jesienną aurą.

Mało optymistyczna jest nie najlepsza współpraca kobyłkowskiego ratusza ze Starostwem Powiatowym w Wołominie. Tego przykładem jest modernizacja ulicy Ręczajskiej, w całości sfinansowana ze środków Starostwa. Jest to istotny ciąg komunikacyjny Kobyłki, prowadzący od centrum miasta i przejazdu kolejowego do trasy 634. Mimo tego Burmistrz oraz Rada Miasta nie udzielili wsparcia Starostwu przy remoncie ul. Ręczajskiej.

 

Tylko dobra współpraca organów samorządu terytorialnego będzie służyła zrównoważonemu rozwojowi miasta, czego świadomość szczególnie powinni mieć przedstawiciele władz w Kobyłce.

 

Opracował: Paweł Choim

 {jcomments on}

Updated: 25 września, 2013 — 10:32 pm

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

KOBYŁCZANIN Frontier Theme