„Oszczędna” na czas kryzysu polityka finansowa Burmistrza.

UDOSTĘPNIJ W:

W lipcu bieżącego roku Urząd Miasta w Kobyłce został wsparty kadrowo o nowe stanowisko i to niebagatelne, bowiem o drugiego Zastępcę Burmistrza. Ustawa o samorządzie gminnym dopuszcza powołanie dwóch zastępców w gminach do 100.000 mieszkańców i przekraczających 20.000. Dane oficjalne publikowane przez Urząd Miasta na stronie internetowej nie wskazują aby Miasto Kobyłka przekroczyła 20.000 mieszkańców. Prawdopodobnie wynika to, jak to nierzadko się zdarza, z faktu braku systematycznego aktualizowania danych na stronie internetowej i BIP-ie.

 

Zakładając, iż w istocie zaistniały przesłanki ustawowe do powołania drugiego Zastępcy, to budzi pewien niepokój polityka finansowa. Stanowisko to generuje koszty w wysokości ponad 12.000 zł miesięcznie na wynagrodzenie plus koszty pośrednie; utworzenie nowego stanowiska pracy, zapewne szkolenia, delegacje itp. Takie koszty są nieuniknione w każdym urzędzie z tym że wzbudzają refleksję elementy uposażenia a w szczególności przyznawany przez Burmistrza dodatek specjalny. Skoro powołuje się dodatkową osobę na nowe stanowisko pracy to obowiązki, w tym konkretnym przypadku, rozkładają się z 3 dotychczasowych osób kierownictwa urzędu (Burmistrza, Zastępcy i Sekretarza) na 4 osoby (Burmistrza, I Zastępcę, II Zastępcę i Sekretarza). Dodatek specjalny, wprowadzony zresztą przez Burmistrza do Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miasta Kobyłka 21 czerwca 2013r., może być przyznany z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań. Zatem skoro zadania, które były wykonywane dotychczas przez 3 osoby obecnie są realizowane przez 4 osoby, to z czego wynikają dodatkowe obowiązki. Należy zauważyć, że dodatek specjalny wynosi w zależności od wynagrodzenia konkretnej osoby w granicach 3.000zł miesięcznie. Wracając do strony internetowej Urzędu Miasta, na którą powołuje się Burmistrz w swoich odpowiedziach na zapytania mieszkańców, podane zakresy obowiązków II Zastępcy i Sekretarza dublują się. Wobec powyższego jakie zakresy obowiązków są przypisane tym stanowiskom (i konkretnym osobom).

 

W obecnej trudnej sytuacji finansowej, przy braku środków finansowych na inwestycje, których w Kobyłce jak „na lekarstwo”, czy nie należałoby baczniej przyglądać się każdej złotówce. Urzędnicy owszem powinni być godnie wynagradzani ale dotyczy to wszystkich obywateli w naszym Państwie. Żyjemy tu i teraz w konkretnych realiach i zachowajmy granice przyzwoitości i rozsądku. Utworzenie nowego stanowiska pracy wiąże się z zabezpieczeniem w Budżecie Miasta środków finansowych na fundusz płac. Skoro odbywa się to w środku roku, to środki te zostały przesunięte z innych planowanych zadań. Oby nie były to inwestycje.

 

 

 

Robert Denis

 

Kobyłkowskie Koło

 

Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej

 

 {jcomments on}

 

 

Updated: 25 września, 2013 — 10:38 pm

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

KOBYŁCZANIN Frontier Theme