STANOWISKO

UDOSTĘPNIJ W:

 

13 marca 2013 r. odbyło się Walne Zebranie Członków  koła Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej. Jednym z punktów zebrania było zajęcie stanowiska w sprawie planowanej budowy obiektów usługowo–handlowych przy ul. Załuskiego i ul. Wincentego Pola. Zarząd koła  zwrócił się do naszej redakcji z prośbą o publikację tego stanowiska.

REDAKCJA

 

STANOWISKO

Ogólnego Zebrania Członków Kobyłkowskiego Koła

Wspólnoty Samorządowej Województwa Mazowieckiego

w sprawie planowanej budowy obiektów usługowo-handlowych przy ul. Załuskiego i ul. Wincentego Pola.

 

 

Członkowie Kobyłkowskiego Koła Wspólnoty Samorządowej Województwa Mazowieckiego wyrażają głębokie zaniepokojenie planami inwestorów dotyczącymi budowy nowych kompleksów usługowo-handlowych oraz wprowadzania zabudowy wielorodzinnej na terenach istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej miasta Kobyłka.

Wyszukiwanie przez inwestorów pustych działek oraz terenów o niższej wartości, często pozostawionych bezpańsko przez właścicieli, w celu  planowania tam osiedli wielorodzinnych lub dużych obiektów handlowych prowadzi do bałaganu urbanistycznego, ten z kolei powoduje olbrzymie uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości.

Duże obiekty handlowe powinny być lokalizowane na terenach wskazanych na ten cel w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Wykorzystywanie niedoskonałości zapisów w obowiązujących planach, przy zdecydowanie przychylnej postawie Gminy, w szczególności Burmistrza, który za wszelką cenę usiłuje utrzymać dobre kontakty z “biznesem”, prowadzi do niewłaściwej interpretacji przepisów prawa, jak i nieodwracalnych skutków w naszej przestrzeni publicznej oraz często lekceważenia potrzeb mieszkańców, którzy tracą zarówno czas, zdrowie i nerwy podejmując słuszne działania na rzecz zmiany nieprzemyślanych decyzji włodarzy naszego miasta.

Wobec powyższego Członkowie Kobyłkowskiego Koła WSWM wyrażają następujące stanowisko:

Sprzeciwiamy się budowie hal usługowo–handlowych o powierzchni  powyżej 2000 m2 przy ul. Załuskiego i ul. Wincentego Pola w Kobyłce.

Wzywamy do wyjaśnienia kwestii zaniechania modernizacji skrzyżowania ul. Załuskiego i ul. Krechowieckiej, przy którym zaplanowano budowę w/w hal oraz dodatkowego zjazdu z terenu planowanej inwestycji. Sytuacja doprowadzi do paraliżu komunikacyjnego na drodze powiatowej.

Uznajemy za konieczne, rzetelne wyjaśnienie okoliczności wydania zgody na wycięcie drzew na działce przy ul. Załuskiego i ul. Wincentego Pola, w szczególności kwestię odstąpienia od pobrania opłaty w kwocie ponad 350 tyś. zł. Czy nie narusza to dyscypliny finansów publicznych?

Nasz sprzeciw obejmuje również wszystkie podobne zamierzenia  inwestycyjne  na terenie naszego miasta. Budujmy duże obiekty handlowe i usługowe na obrzeżach terenów mieszkaniowych, tam gdzie lokują je społeczności dbające o ład przestrzenny swoich miejscowości. Wśród zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej mogą działać już istniejące oraz mogą powstawać tylko sklepy osiedlowe.

Wprowadzanie zabudowy wielorodzinnej na działkach plombowych, wśród zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, uznajemy za niewłaściwe i niszczące ład przestrzenny naszego miasta.

 

Nasze stanowisko kierujemy do:

1. Burmistrza Miasta Kobyłka i podległych służb urbanistycznych.

2. Starosty Wołomińskiego.

3. Do wiadomości Mieszkańców Miasta

Kobyłka.

{jcomments on}

 

 

 

Updated: 14 kwietnia, 2013 — 8:54 pm

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

KOBYŁCZANIN Frontier Theme