KOLEKCJONERSTWO – HOBBY CZY SPOSÓB NA ŻYCIE? cz. II

UDOSTĘPNIJ W:

 

W pierwszym odcinku naszego cyklu krótko przedstawiliśmy naszą drogę do muzealnictwa. Obecnie postaramy się przekazać wiedzę na temat zagadnień prawnych kolekcjonerstwa. Od 2007 roku jesteśmy kolekcjonerami i posiadamy zaewidencjonowane cztery kolekcje zabytków ruchomych techniki:

 

Kolekcję karabinów powtarzalnych wyprodukowanych przed 1946r. , Kolekcję bagnetów wyprodukowanych przed 1946r., Kolekcję sprzętu fonicznego XX w., Kolekcję sprzętu fotooptycznego XXw.

 

 {gallery}2013/nr3/kolekc{/gallery}

 

W odniesieniu do kolekcji i kolekcjonowania obowiązuje Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003, Nr  162, poz. 1568z późn. zmianami). Określa ona formy ochrony zabytków, ale co ważniejsze w art. 6 wyjaśnia, że kolekcjonerem stajemy się w momencie wpisania zbioru, przedmiotów ruchomych bądź nieruchomych do rejestru zabytków.

Można posiadać zbiory przedmiotów, ale dopiero uporządkowane kolekcje podlegają wpisowi do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków (kolekcja zamknięta lub kolekcja otwarta).

Z momentem wpisu zbieracz staje się kolekcjonerem w rozumieniu przepisów prawa. Aby przejść na wyższy stopień „wtajemniczenia”, a może należałoby powiedzieć osiągnąć wyższy prestiż, trzeba zbiory skatalogować.

Na rynku kolekcjonerskim można zakupić programy katalogujące, jednakże żaden z obecnie proponowanych nie spełnia wymogów określonych prawem.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie rejestru zabytków każdy zbieracz, który chce zostać kolekcjonerem musi podzielić swe zbiory na trzy typy. Typ pierwszy to dokumenty, typ drugi to przedmioty nietechniczne i typ trzeci to przedmioty techniczne. Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków poprzez Narodowy Instytut Dziedzictwa zarejestrują kolekcje zgodnie  z podziałem na zabytek dokumentowy, zabytek ruchomy, zabytek ruchomy techniki. Na pierwszy rzut oka przepisy i związane z nimi dokumenty mogą wydać się nieprzejrzyste, ale „nie taki diabeł straszny…”. Z chęcią pomożemy każdemu zbieraczowi stać się kolekcjonerem. Prosimy o kontakt wszystkich zbieraczy, którzy zechcą zostać kolekcjonerami.

 

 

 

 

Iwona i Paweł Zaniewscy

Muzeum Oręża i Techniki Użytkowej

www.zaniewscy.mazowsze.pl 

Autor zdjęć:  Marek Salamonowicz

 {jcomments on}

Updated: 14 kwietnia, 2013 — 6:53 pm

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

KOBYŁCZANIN Frontier Theme