MAKSIMUM DOTACJI

UDOSTĘPNIJ W:

{jcomments on}

Na stronie kobylka.pl w dolnym prawym rogu można sprawdzić jak wypadło badanie satysfakcji klientów urzędu naszego miasta. Badanie zostało przeprowadzone od 4 kwietnia do 4 maja 2012 roku, którego realizatorem było Stowarzyszenie Wspólnota Samorządowa Województwa Mazowieckiego. Spośród czterech gmin, które brały udział w badaniu, Kobyłka uplasowała się na pierwszej pozycji z wynikiem 76,7 % !

Wszyscy raz na jakiś czas musimy zawitać do urzędu, cieszy więc fakt, że zostaniemy uprzejmie i kompetentnie obsłużeni. Na stronie internetowej Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej (http://wswm.org.pl/) możemy się dowiedzieć, że:

 „Celem przeprowadzanej ankiety jest zbadanie ogólnego wizerunku urzędów
i poziomu satysfakcji mieszkańców ze świadczonych usług. To na pewno pomoże kierownictwu urzędów we wprowadzaniu zmian, tak aby kolejne badania wypadały tylko lepiej”.

Oczywiście każde badanie satysfakcji klientów jest cenne, mi jednak brakuje tu badania zadowolenia mieszkańców z działań podejmowanych przez Władze Miasta. One również powinny być przeprowadzane cykliczne, tak by mieszkańcy mogli weryfikować i oceniać działania podejmowane na terenie naszego miasta. Myślę, że większość mieszkańców wzięłaby udział w takiej ankiecie zwłaszcza, że wielu z nich swoje opinie pozostawia na jedynym ogólnodostępnym forum na portalu gazeta.pl. Nie wiem czy Pan Burmistrz zagląda na to forum, ale z niektórych tematów tam poruszanych mógłby wiele wywnioskować i odpowiednio pokierować swoimi działaniami tak by były korzystne dla miasta i jego mieszkańców.

W Kobyłce organizowanych jest co roku kilka większych imprez, jak np. Dni Kobyłki na których ostatnio gwiazdą wieczoru był zespół Wilki. Oczywiście zawsze znajdą się opinie zarówno negatywne jak i pozytywne co do decyzji podejmowanych przez Władze, ale jeśli przejrzymy wcześniej już wspomniane forum, okazuje się, że mieszkańcy z chęcią zrezygnują z masowej, drogiej imprezy na koszt remontów dróg i chodników, z których korzystają codziennie. Ma się wrażenie, że urzędnicy działają na zasadzie „zastaw się a postaw się”. Wciąż słyszymy, że pieniędzy na remonty brak, ale koncert zrobić możemy. Nie twierdzę, że zamiast jednego koncertu można wyremontować wszystkie drogi w Kobyłce, ale kolejny chodnik już tak.

Całkiem niedawno zakończył się pierwszy etap przyznawania funduszy unijnych. Zwróciłam się więc do Urzędu Miasta o zestawienie wykorzystania funduszy europejskich przez Gminę Kobyłka w latach 2007-2012. Dodatkowo uwzględniono rok 2013 jak również zaznaczono, że wzięto również pod uwagę fundusze pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekty realizowane przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych
( 2007- 2013):

•”Akceptuję siebie” – Gmina Kobyłka/Zespół Szkół Publicznych nr 3 – wartość projektu: 42 236,50 zł; wykorzystanie 100%; EFS.

•”Mam szansę” – Gmina Kobyłka/Zespół Szkół Publicznych nr 3 – wartość projektu: 42 449,00 zł; wykorzystanie 100%; EFS.

•”Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kobyłka” – Gmina Kobyłka – wartość projektu: 288 325,30 zł; projekt w realizacji; EFS.

•”Dążąc do aktywności”- Gmina Kobyłka/Ośrodek Pomocy Społecznej – wartość projektu: 384 878,39 zł; wykorzystanie 100%; EFS

•”Z MOK-iem muzycznym krokiem”– Gmina Kobyłka/ Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce- wartość projektu: 42 500,00 zł; wykorzystanie 100%; EFS

•”Dziecięca Akademia Przyszłości”-  Gmina Kobyłka/Zespoły Szkół Publicznych nr 1 i nr 2- wartość projektu: 36 048,00 zł; projekt w realizacji;EFS

•”Zagrajmy o sukces” – Gmina Kobyłka/ Zespoły Szkół Publicznych nr 1, nr 2 i nr 3 –  wartość projektu: 73 449,00 zł; wykorzystanie 100%; EFS

•”Cyfrowa szkoła” – / Zespół Szkół Publicznych nr 1 – wartość projektu: 199 687,00 zł; projekt w realizacji; EFS.

•„Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka – Etap I” – Gmina Kobyłka- wartość projektu 3 774 576,30 zł; projekt w realizacji; EFRR.

•„Przyspieszenie wzrostu  konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (BW)” – projekt partnerski Gmina Kobyłka i inne JST – wartość projektu 83 130,00 zł; projekt w realizacji; EFRR

•„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (EA)” – projekt partnerski Gmina Kobyłka i inne JST – wartość projektu:121 720,00 zł; projekt w realizacji; EFRR.

• Odbudowa rowów komunalnych (Program wsparcia zadań związanych z działaniami na rzecz odbudowy urządzeń i obiektów melioracji podstawowej i szczegółowej, zapewniających ochronę terenów zurbanizowanych przed wodami opadowymi i podsiąkowymi)”- Gmina Kobyłka – dofinansowanie w wysokości: 265 729,00 zł co stanowi 44% wartości projektu; WFOŚiGW.

•„Kanalizacja sanitarna – budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej w ulicach Zagańczyka, Mareckiej, Nadarzyn w Kobyłce” – Gmina Kobyłka- dofinansowanie w wysokości 34 830,00 zł co stanowi 90% wartości projektu; WFOŚiGW.

• Pozyskano również 260 000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych o łącznej wartości (brutto) 378.102,00 zł. WFOŚiGW.

• dofinansowanie z WFOŚiGW do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Scania P400, który jest wyposażeniem OSP w Kobyłce. Wartość uzyskanej pomocy to 379 400,00zł. Koszt samochodu: 843 372,00 zł.

Efekty tych działań sukcesywnie będziemy weryfikować. Dowiemy się jak zostały przeprowadzone poszczególne akcje, w skrócie mówiąc, jak zostały spożytkowane przyznane przez Unię i WFOŚIGW pieniądze.

Jednak najbardziej zastanawia mnie fakt, że żaden przyznany grant nie dotyczy dróg. Czy Kobyłce odmówiono przyznania dofinansowania? Czy w ogóle ktoś wystąpił z takim wnioskiem?

 W 2010 roku Pan Burmistrz Robert Roguski w programie wyborczym w temacie poświęconym infrastrukturze na pierwszym miejscu umieścił:

„Poprawa stanu dróg i chodników. Budowa nowych dróg i chodników. Realizacja docelowego układu komunikacyjnego opartego na drodze krajowej S8 i drodze wojewódzkiej nr 634. Budowa „małej” obwodnicy Kobyłki w oparciu o bezkolizyjne przejazdy przez tereny kolejowe – wiadukt i tunel”.

Obecny Burmistrz włada Kobyłką od 2006 roku, natomiast fundusze unijne przyznawane były od roku 2007. Czy uważacie, że miasto stanęło na wysokości zadania i pozyskało maksimum dotacji w latach 2007 – 2012?

Podzielcie się swoją opinią!

Uaktywnijcie się na forum!

Za chwilę ruszają dotacje na lata 2014 – 2020!

EWA IWANOWSKA

 

 

Updated: 23 stycznia, 2013 — 6:20 pm

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

KOBYŁCZANIN Frontier Theme