Internet w kobyłce będzie bardzo ograniczony.

UDOSTĘPNIJ W:

Stanowisko Prezesa UKE w sprawie świadczenia bezpłatnej lub za cenę niższą niż cena rynkowa usługi dostępu do sieci Internet przez jednostki samorządu terytorialnego (JST)

 

IV. Ograniczenia techniczne w świadczeniu usługi bezpłatnego dostępu

do Internetu

Niezależnie od wybranego modelu działalności należy ograniczyć funkcjonalność oferowanej usługi w taki sposób, aby nie była ona substytutem usługi dostępnej u działających na rynku przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Bezpłatny Internet nie powinien zastępować komercyjnych usług oferowanych na rynku. Powinien on umożliwiać dostęp do podstawowych funkcjonalności sieci Internet. Wymóg ten nie dotyczy przypadków opisanych w pkt V poniżej.

W przypadku modeli 2 i 3 warunki ograniczające powinny być ustalone w umowie zawartej pomiędzy JST a przedsiębiorcą telekomunikacyjnym.

Wymaganym przez Prezesa UKE warunkiem świadczenia bezpłatnej usługi dostępu do Internetu jest wprowadzenie następujących minimalnych ograniczeń:

1. Wysyłanie i odbieranie danych z maksymalną prędkością połączenia – nie więcej niż 256 kbit/s;

2. czas jednorazowej sesji w ramach dostępu nieodpłatnego nie będzie dłuższy niż 60 minut, przy czym ograniczenie połączenia dotyczyć będzie:

a. urządzenia końcowego lub

b. użytkownika, jeżeli będzie on rejestrowany.

3. Miesięczny limit transferu danych – nie więcej niż 750 MB dla użytkownika;

4. Przyznanie użytkownikowi lub urządzeniu końcowego indywidualnego kodu dostępu do sieci Internet w celu rozliczania ograniczeń.

 

Updated: 10 listopada, 2012 — 11:03 am

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

KOBYŁCZANIN Frontier Theme